Skip to the content

HAVlunsj: Maritime teknologiar for grønt havbruk

18. November 2021, 11:30 - 12:30

Blue Days messe, Grieghallen, Bergen

Event registration is closed.

18
Nov

Arbeidsbåtar, mindre servicefartøy og fôrflåten har stort potensiale for å kutta betydelege CO2- utslepp.

Mindre havbruksfartøy eignar seg godt for elektrifisering fordi dei ofte køyrer korte avstandar lokalt. I tillegg er store deler av fôrflåten i dag kopla til landstrøm.

På denne havlunsjen får me høyra frå ambisiøse Bremnes Seashore, som i 2021 etablerete verdas første utsleppsfrie oppdrettslokalitet, og Evoy som har utvikla løysingar for elektriske framdriftsløysingar for Bremnes Seashore og havbruksflåten.

Meld deg på innan 17.11 – så får du både læra meir og gratis lunsj!

Program

Maritime teknologiar for grønt havbruk – Håvard Tvedte, Head of Communication, Maritime CleanTech
Grønt havbruk – erfaringar frå heilelektrisk oppdrettsanlegg og vegen vidare – Andreas Moe Larsen, ESG Manager, Bremnes Seashore
Høy fart, null utslipp og lavt lydnivå – Trond Strømgren, Sales Manager, Evoy

HAVlunsj er ein serie med lunsjmøte i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood, NCE Maritime CleanTech og Marineholmen. Arrangementet er ein uformell møteplass for havnæringane, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Denne gongen skal havlunsjen haldast på Blue Days i Grieghallen. Me samlast til havlunsj rundt scenen kl. 11:30 til 12:30, og alle påmeldte får gratis lunsj.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsjen.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.