Skip to the content

HAVlunsj - Innovasjon og samarbeid for bedre fiskehelse

18. March 2021, 11:30 - 12:30

ONLINE EVENT

Event registration is closed.

18
Mar

HAVlunsj arrangeres i denne runden av NCE Seafood Innovation og tar en nærmere titt på Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet.

Innovasjon og kommersialisering innen havbruk vil i økende grad komme fra prosjekter der relaterte næringer bruker teknologi og evner for samskaping for å bane vei for innovative produkter og løsninger.

Her dykker man ned i problemstillingene næringen må forholde seg til og samspillet med fiskehelse og fiskevelferd som selskaper må tenke på i utviklingen av nye løsninger til denne sektoren. 

Program

11:30 Åpning v/ NCE Seafood Innovation
11:35 Hvordan har fisken det? Hovedfunn fra Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet v/ Ingunn Sommerset
11:55 Respons fra næringen – hvordan møter aktører utfordringene? Grieg Seafood, Solveig M.R. Nygaard
12:10 Å drive utviklingsløp i samspill med fiskehelse og fiskevelferd, Quantidoc v/ Karin Pittman
12:20 Spørsmålsrunde

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle. Lenke for å koble seg på webinaret vil bli tilsendt pr. e-post kort tid før arrangementet starter.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av GCE Ocean Technology, VIS, Maritime Bergen, NCE Seafood Innovation Cluster, og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging og blir arrangert nest siste torsdag i måneden.