Skip to the content

Hvordan vinne kontrakter

10. June 2021, 08:30 - 10:00

WEBINAR

Event registration is closed.

10
Jun

Vi inviterer til webinar der du får lære mer om hva kan du gjøre for å være best mulig posisjonert for å vinne nye kontrakter, og hvordan følge de opp når du har fått de. Nøkkelord for seminaret er forarbeid, tilbudsarbeid og kontraktsoppfølging.

Du vinner ikke kontrakter med flaks! Forberedelser til, og gjennomføring av, tilbudsprosesser er et lederansvar som krever tid og oppmerksomhet.

Program

Vi vil på dette seminaret belyse hva du bør fokusere på i forkant av en tilbudsfase, selve tilbudsfasen med utforming av tilbud og forhandlinger og kontraktsfasen, hvor du må sikre levering og oppfyllelse av kontrakten.

Som del av gjennomgangen vil vi se på hvilket innhold som er nyttig å ha i en verktøykasse for tilbudsarbeid, og hva som er viktig å fokusere på under selve utformingen av tilbudet. Et godt tilbud kan lede deg til forhandlingsbordet, og da må du være forberedt, derfor gjennomgår vi også de viktigste prinsippene for forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.

Lykkes du i forberedelser og tilbudsarbeid vinner du kontrakter, men det er da den virkelige jobben begynner. Avtalte rettigheter og plikter i kontrakten må følges, og produkter og tjenester skal leveres i henhold til spesifikasjon på tid, kost og kvalitet. Vi ser litt på kjente fallgruver ved inngåelse av kontrakter som for mange blir synlig først i gjennomføringen. Det er nyttig å huske på at gode leveranse gir deg verdifulle referanser og erfaringer som du kan ta med deg inn i markeds- og salgsarbeider for nye kontrakter.

Vi vil legge opp til et interaktivt og engasjerende seminar med noen diskusjonsoppgaver underveis.


Seminaret holdes av:

Brith Line Øverland, Senior Manager og leder av regulatoriske tjenester. Brith Line, er utdannet jurist og har lang erfaring med tilbuds- og kontraktsarbeid fra både offentlig og privat virksomhet. Brith Line har videre lang erfaring med rådgivning og opplæring innen innkjøp og kontrakt. Brith Line er også engasjert i bærekraft og hvordan innkjøpsprosesser og kontrakter kan brukes som viktig verktøy for å fremme krav til bærekraftig utviklingErik Førde, Senior Manager og leder konsulentutvikling. Erik er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring med tilbuds- og kontraktsarbeid fra både offentlig og privat virksomhet. Videre har Erik bred erfaring innenfor kommersiell prosjektledelse og innkjøp som strekker seg fra analyse og utarbeidelse av kontraktstrategier til internasjonal forhandlingsledelse og implementeringsprosjekter innenfor ulike bransjer.

 

Deltakelse og kostnad

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen 10. juni kl. 08:00.

---------------------------------------------

Webinaret holdes i samarbeid med:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz