Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Hvem, hva, hvordan

07. December 2021, 08:30 - 10:30

Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Event registration is closed.

7
Dec

Vi inviterer til kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Vi har utviklet kurs i prosjektutvikling for å bistå bedrifter i å sikre offentlig del-finansiering for å realisere sine beste prosjekter.

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon.

Kurset gir deltakerne en introduksjon til de mest relevante støtteordningene, hvilke programmer som passer best for ulike type prosjekter, samt tips til søknadsskriving og nyttige sjekklister man kan ta med seg i videre arbeid. Det vil bli gitt konkrete eksempler på søknader.

Kurset er beregnet for bedrifter og man trenger ingen forkunnskap eller erfaringer med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

08:15 Registrering og kaffe
08:30 Del 1 - Veiviser til virkemiddel apparatet:

 • Oversikt over de mest relevante støtteordningene
 • Hvilke program passer best til ulike typer prosjekt
 • Hvordan tenke prosjektportefølje
 • Forskjell på forsking og innovasjon
 • Terskel og søknadskompleksitet i ulike programmer
 • Hvem kan du spørre om gratis hjelp
 • Nyttige sjekklister

09:20 Pause
09:40 Del 2 – Hvordan skrive en god søknad:

 • Kjennetegn ved gode søknader
 • Struktur og illustrasjoner
 • Verdi og målformuleringer
 • Evalueringskriterier og hvor du bør fokusere
 • Skrivetips basert på egne erfaringer
 • Eksempler fra konkrete søknader

10:30 Slutt

Om kursholder

Kurset er utviklet og vil bli gitt av Jon Oddvar Hellevang, R&D Manager i GCE Ocean Technology. Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning. Hellevang har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv søknaden som gav Global Centre of Expertise (GCE) status til GCE Ocean Technology.

Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttige tips og innsikt i hvordan man skal lykkes med å sikre offentlig finansiering. Det vil bli gitt konkrete eksempler på søknader.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen fredag 3 desember kl.16:00.

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Øygarden Næringsutvikling og er en del av prosjektet «Øygarden iverksettes til et bærekraftig og innovativt næringsliv» som støttes av Vestland Fylkeskommune.

 

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Finansiell og faglig støtte

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,75 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene