Skip to the content

ARENDALSUKA: Hvordan skal Norge lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger?

18. August 2021, 11:30 - 12:30

Arendal/Streaming

Event registration is closed.

18
Aug

Samarbeidspartnerne vil belyse hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv. Fire bedrifter fra klyngene forteller om sine løsninger basert på teknologioverføring fra olje og gass.

Deretter blir det en debattsamtale med deltakelse av politikere og klyngeledere om hvordan Norge bør utvikle og skalere nye, bærekraftige næringer for å tette eksportgapet sett i lys av et gradvis bortfall av inntektene fra petroleumsnæringen.

Mange peker på vår evne til å kapitalisere på teknologiløsninger og kunnskap utviklet av leverandørindustrien innen petroleumsnæringen som viktig for å lykkes i den grønne omstillingen. En rapport fra Menon Economics (2020) viser derimot at omstillingen av petroleumsnæringen går for sakte.

Hvordan bør Norge legge til rette for best mulig utnyttelse av den kompetansen og kunnskapen leverandørindustrien og klyngene representerer for å sette fart på utviklingen av de grønne næringene?

Program

 • Velkommen og innledning, Tom Fidjeland, Administrerende direktør, GCE NODE. Astrid Skarheim Onsum, Påtroppende konsernsjef, Norsk Gjenvinning (Program- og debattleder)
 • Miljøovervåking, Martha Lien, Daglig leder, MonViro
 • Styringssystemer for havvind-kraftverk, Rune Reinertsen, Salgs- og markedsdirektør, Origo Solutions
 • Arkeologiske undersøkelser på havbunnen, Hanne Taarland, Daglig leder, GeoPluss
 • Case (TBA)
 • Oppspill til debatt, Ingelin Drøpping, Divisjonsdirektør, Innovasjon Norge
 • Debattsamtale: Hvordan bør Norge utvikle og skalere nye bærekraftige næringer for å tette eksportgapet?
  • Moderator: Astrid Skarheim Onsum, Påtroppende konsernsjef, Norsk Gjenvinning
  • Panel:
   • Iselin Nybø, Næringsminister (V)
   • Tore O. Sandvik, (Ap)
   • Preben Strøm, Administrerende direktør, Energy Valley
   • Gisle Nondal, Forskningssjef, GCE Ocean Technology/Administrerende direktør, Ocean Innovation Norsk Katapultsenter AS

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Du trenger ingen billett for å komme inn. Det gjelder et først til mølla-prinsipp. De aller fleste arrangementer har god plass til publikum, men er det et arrangement du gjerne vil delta på, så anbefaler vi deg å møte opp i litt god tid.

 

Arrangører:

           

 

                

 

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.

Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.