Skip to the content

Horisont Europa: Det smarte havet

16. April 2021, 10:00 - 12:00

WEBINAR

Register for event
16
Apr

Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon, er rett rundt hjørnet. Vi inviterer våre partnere og medlemmer til en workshop der vi ser nærmere på utlysninger som er relevante for smarte havløsninger innen blant annet kunstig intelligens, autonomi, robotikk, IoT og miljøovervåkning.

Horisont Europa er verdens største program for forskning og innovasjon, og de første utlysningene publiseres denne våren.

Innenfor Horisont Europa finnes det mange muligheter for våre partnere og medlemmer, og i denne workshopen vil nasjonale kontaktpunkt fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge gå gjennom utvalgte utlysninger som er relevante for smarte havløsninger.

Tema i utlysningene som vil gjennomgås er blant annet kunstig intelligens, robotikk, IoT, miljøovervåkning og marine mineraler, og etter en gjennomgang i plenum vil deltakerne få mulighet til å delta i mindre grupper som går nærmere inn i de ulike utlysningene, hva som kreves og hvilke løsninger som kan være aktuelle.

I gruppediskusjonene vil vi se på følgende utlysninger:

  • Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea
  • Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions
  • AI, Data and Robotics for the Green Deal
  • Integrated wind farm control
  • Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices

Program

10:00 Velkommen og kort introduksjon til Horisont Europa
10:10 Gjennomgang av aktuelle utlysninger
11:00 Pause
11:10 Gruppevise diskusjoner om de ulike utlysningene
11:55 Avslutning og veien videre

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og forbeholdt medlemmer og partnere i GCE Ocean Technology.

Les mer om medlemskap i GCE Ocean Technology.

Påmelding

Påmelding innen 15.april kl. 12:00.

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen