Skip to the content

HAVlunsj - «Makro & Mikro»

22. April 2021, 11:30 - 12:30

ONLINE EVENT

Event registration is closed.

22
Apr

Vi inviterer til digital HAVlunsj i regi av Maritime Bergen denne gangen. Denne gangen er tema «Makro og Mikro».

I det vi øyner et håp og er inne i sluttfasen av en pandemi som slo ut en hel verden, spør vi hva som skal til for å komme tilbake til normalen. Og ikke minst, hva er den nye normalen?

Vi får besøk av Harald-Magnus Andreassen Sjefsøkonom fra Sparebank1 Markets. Han vil dele hans refleksjoner rundt effekten av Covid-19 pandemien på norsk og global økonomi og veien ut av krisen og vekstutsiktene for de neste årene. Vil «den nye normalen» påvirke den maritime næringen og aktivitet i norsk industri? Og har dette noe å si for oss i Havbyen Bergen, med blikket vendt utover.

Erik Tønne, er analysesjef hos Clarksons Platou. Han har lang erfaring med å tenke utenfor boksen samt se nye shipping trender.

På dagens HAVlunsj vil han komme med en shipping oppdatering hvor han går innom drivere innenfor de ulike skipssegmentene. I dette spør vi Tønne om hvordan næringen ligger an på veien mot klimamålene for 2030 og 2050, ser han noen store vyer som driver omstillingen, eller har Covid-19 satt oss flere år tilbake? Og hvordan påvirker dette den norske maritime klyngen som tørster etter nye ordre og aktivitet.

Program

11:30 Innledning ved daglig leder i Maritime Bergen
11:35 Harald-Magnus Andreassen, Sjefsøkonom Sparebank1 Markets innleder med de store linjene; Makro bildet. Hvor er vi, hvor skal vi – og hvor raskt kan vi forvente å komme dit?
11.55 Erik Tønne, Analysesjef Clarksons Platou, innleder om shipping markedet og ulike trender; Mikro bildet. Hvordan går det med næringen i dag? Hvordan påvirker makrobildet næringen og hva er driverne de nester årene?
12:15 Spørsmål fra deltakere
12:30 Avslutning – takk for i dag!

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj.

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av GCE Ocean Technology, VIS, Maritime Bergen, NCE Seafood Innovation Cluster, og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging og blir arrangert nest siste torsdag i måneden.