Skip to the content

Topplederforum 2020

30.09.2020 - 01.10.2020

ONLINE EVENT

Event registration is closed.

30
Sep

Vi inviterer deg til årets Topplederforum som i år blir fusjonert med vårt Partnerforum. Årets hovedtema er strategisk retning og teknologikonsepter som kan danne grunnlag for større felles satsinger i klyngen.

Klyngen har lykkes innen en rekke områder. Den siste tiden har vi økt vårt fokus på etableringen av et større felles teknologikonsept som skal danne grunnlag for vekst, verdiskaping, omstilling og internasjonal konkurransekraft.

På grunn av Covid-19 hensyn er arrangementet endret til et digitalt arrangement.

Program

På dag 1 vil vi jobbe med felles målbilde og visjon for fremtiden (2030). Denne dagen vil bli ledet av Steinar Wasa Tverlid, som jobber som innovasjonsspesialist i Equinor.

Dag 1 - 30. september

13:00 Velkommen ved Jon Arve Sværen, OneSubsea og styreleder i GCE Ocean Technology
13:05 Introduksjon - Strategisk retning og konsepter, Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology
13:30 Innovasjonsprosesser og bedriftsbehov, Steinar Wasa Tverlid, Equinor
14:10 Pause
14:20 Arbeidsgrupper: Havteknologi i 2030 - Hvordan best strekkes seg inn i fremtiden?
15:20 Pause
15:35 Presentasjon av gruppearbeid og plenumsdiskusjon
16:20 Oppsummering av dagen og plan for dag 2
16:30 Slutt

På dag 2 vil vi jobbe videre med konkretisering av arbeidet fra dag 1 i et «veikart», med fokus på hvor vi starter og hvordan vi trinnvis kan nå målet i 2030.

Store deler av samlingen vil foregå som samtaler i digitale arbeidsgrupper og presentasjoner/diskusjoner i plenum.

Dag 2 - 1. oktober

09:00 Gruppearbeid - Etablering av veikart mot 2030 og konkretisering av trinn 1
10:10 Pause
10:20 Presentasjon av resultater fra gruppearbeid i plenum - dialog/chat
11:20 Oppsummering/konklusjon
11:30 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på Topplederforum kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology, men kontakt oss dersom du ønsker å sende en stedfortreder.

Påmelding

Meld deg på Topplederforum.

På grunn av Covid-19 hensyn er arrangementet endret til et digitalt arrangement. Påmeldte vil få tilsendt mer informasjon om justert program og tidsplan så snart dette er klart.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Steinar Wasa Tverlid

Steinar har vært sentral i å bygge opp Equinor sin gruppe og deres økosystem for radikal innovasjon, hvor han i dag jobber som innovasjonsspesialist. Steinar har doktorgrad fra NTNU innen maskin og materialteknologi.

Han startet i Hydro sin aluminiums avdeling i 1997 og gikk over til å jobbe med boreteknologi i Hydro Olje & Energi i 2004. Steinar har jobbet aktivt med innovasjon siden 2005, først som utvikler/forsker og senere med å hjelpe andre å «knekke» innovasjonskoden.

I de senere årene har Steinar ledet og gjennomført en lang rekke innovasjonsprosesser i ulike avdelinger i Equinor, samt gitt en rekke eksterne foredrag.

Som et resultat av positive tilbakemeldinger på interne og eksterne foredrag og samlinger, gav han ut boken “Radical Innovation – Everybody can if they know how” tidligere i år. Her fokuseres det på enkle og nyttige fremgangsmåter for å få til innovasjon.

Foto av Camilla Aadland

Topplederforum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen.

Her skaper vi en arena hvor beslutningstakere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling.

Dette er også en arena hvor GCE Ocean Technology fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens fremtid.