Skip to the content

Innovasjonsprosjekter i EU

10. June 2020, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

10
Jun

I EUs programmer for forskning og innovasjon finnes det ordninger for prosjekter i hele innovasjonsløpet. Hvilke muligheter finnes, og hvilke prosjekter passer det for?

I dette webinaret får du en introduksjon til EU-finansiering gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og etterfølgeren Horisont Europa.

Vi vil se på de vanligste prosjekttypene og hvilke ordninger som passer for ulike prosjekter. I tillegg vil vi kort gå gjennom EUs Green Deal og det vi vet så langt om utlysningene som er knyttet til denne.

Målgruppe

Bedrifter med utviklingsprosjekter med stor innovasjonshøyde og internasjonale ambisjoner

Program

 • Introduksjon til Horisont 2020 og Horisont Europa
  Gjennomgang av de vanligste prosjekttypene:
  • EIC Accelerator
  • Fast Track to Innovation
  • Eurostars
  • Samarbeidsprosjekter: Innovation Actions og Research and Innovation Actions
 • EUs Green Deal

Webinaret vil holdes av EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og eksklusivt for medlemmer av GCE Ocean Technology.

Lenke til webinaret med beskrivelse av hvordan du går fram vil bli sendt ut noen timer i forkant av webinaret.

Påmelding

Påmelding innen 10. juni kl. 11:00.

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største program for forskning og innovasjon, med et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020.

Fra 2021 etterfølges det av Horisont Europa, som foreløpig har et foreslått budsjett på 94 milliarder euro. Norske bedrifter og forskingsmiljøer kan delta i Horisont 2020 på lik linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Calls

Give Your Feedback to the EU Green Deal Calls.

To respond to the urgency and ambition of the European Green Deal, Horizon 2020 will support additional Green Deal related research and innovation with a call worth close to €1 billion.

Now you have the opportunity to contribute with your input to the calls.

Read more