Skip to the content

Temamøte: Havobservasjonslaboratoriet

19. February 2020, 11:30 - 18:00

Vitensenteret, Auditoriet VilVite, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

19
Feb
Bilde fra omvisning av internasjonal delegasjon på Havobservasjonslaboratoriet
Bilde fra omvisning med internasjonal delegasjon på Havobservasjonslaboratoriet

Verdensledende infrastruktur og kompetanse er essensielt for forskning og utvikling av fremtidens havteknologi. På temamøte vil vi diskutere behov og muligheter for utviklingen av Havobservasjonslaboratoriet, slik at det fortsatt kan legge grunnlag for verdensledende forskning og innovasjon.

Havobservasjonslaboratoriet omfatter nasjonale forskningsinfrastrukturer til flere hundre millioner kroner. Her finner du dypvanns ROV, AUVer, glidere og annen teknologi som blir brukt til utforsking av havet. Denne infrastrukturer utgjør også en unik plattform for testing av industrielle innovasjoner.

Samtidig har vi fått tildelt Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre for næringsrettet innovasjonsinfrastruktur.

Dette temamøtet har som mål å utvikle Havobservasjonslaboratoriet knyttet til forskning, innovasjon, utdanning og som utstillingsvindu for havteknologi.

Program

11:30 Lunsj
12:00 Velkommen og innledning, Helge Dahle, Dekan UiB
12:11 Vestland; et innovasjonssenter for havnæringene, Bård Sandal, Fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling for Vestland Fylkeskommune
12:29 Et økosystem for innovasjon, Owe Hagesæther, CEO GCE Ocean Technology
12:47 Mulig fremtidsbilde for Havlaboratoriet, Geir Lasse Taranger, Visedirektør og Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet
13:05 Pause
13:25 K.G. Jebsen Centre og NORMAR, Rolf Birger Pedersen, Professor og Senterleder UiB
13:45 INTAROS, CCATEX - towards a Pan Arctic Observation system, Torill Hamre, Research Leader NERSC
14:00 NOR-EMSO, Ilker Fer, Professor UiB
14:15 LoVe Fase2 og veien videre, Espen Johnsen, Forsker Havforskningsinstituttet
14:30 Kompetansebehov i industrien, Jens Ditlev, Survey Manager DOF Subsea
14:45 Utdanning innen Havteknologi, Bjørn Tore Hjartaker, Professor UiB og Tone Røkenes, Studiekoordinator, HVL
15:00 Pause
15:20 Muligheter i Norsk Katapult, Gisle Nondal, CEO i Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre
15:40 Centre for Deep Sea Innovation, Jon O. Hellevang GCE Ocean Technology/NORCE
15:50 SFI Smart Ocean, Per Lunde, Professor UiB
16:00 Industribehov for FoUI-infrastruktur, Inger Graves Ocean & Coastal Product Management Lead at Xylem Analytics
16:15 Paneldebatt
17:00 Fingermat, postersesjon, «mini-stands» og videre dialog
18:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen fredag 14. februar kl. 12.00.

 

Temamøtet arrangeres i samarbeid med:

         

              

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Fakta

Havobservasjonslaboratoriet (Norwegian Ocean Observation Laboratory) er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Høgskulen på Vestlandet, NORCE Norwegian Research Centre og Nansen Environmental and Remote Sensing Center.

Nasjonale forskningsinfrastrukturer til flere hundre millioner er samlet og blir driftet fra Bergen.

Målet er utvikling av verdensledende havteknologi.