Skip to the content

HAVlunsj

20. August 2020, 11:30 - 12:30

WEBINAR

Event registration is closed.

20
Aug

Digitalisering og grønn shipping sett fra et software-selskaps perspektiv.

Velkommen til HAVlunsj som denne gangen er i regi av Maritime Bergen.

Digitalisering og optimalisering er en stor utfordring i shipping for å oppnå økonomisk gevinst og redusere miljøavtrykket. Hør om effektivt samarbeid mellom softwareutvikling, ledelse og brukere, samt viktige steg man må ta og feil å unngå.

Dataloy Systems tilbyr programvare for befraktning og operasjon. Med sitt eget Fleet Allocation and Scheduling-system hjelpes kunden til å utnytte flåten sin på en mest mulig fordelaktig måte. De har lang erfaring med programvareutvikling og samarbeid med kunder i deres i digitaliseringsprosesser.

Program

Under denne HAVlunsjen vil du lære litt om schedulingsystemer og mye om digitalisering og optimering. Det vil handle om erfaring med potensialet, utfordringer og løsninger for å få full utnyttelse og optimalisering av prosesser, kommunikasjon og planlegging.

Gode metoder for samarbeid mellom software bedrift og kunder. I tillegg vil det handle om forutsetninger for å kunne realisere det store potensialet med algoritmer og optimaliseringsverktøy og vanlig feller å unngå.

Siste del vil omhandle tips til hvordan man kan utløse midler hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å få realisert gode og innovative prosjekter i sin bedrift.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle, men påmelding er obligatorisk.

Påmelding

Meld deg på høstens første HAVlunsj!

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen, NCE Maritime CleanTech og GCE Ocean Technology.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.