Skip to the content

Innovasjon og digital samhandling

29. April 2020, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

29
Apr
Image of Kårstø
Foto av Inventas/Equinor.

GCE Ocean Technology og Inventas inviterer til webinar om innovasjon og samhandling med eksempel i utvikling av vedlikeholdsrobot for Equinor.

Dagens Covid-19 situasjon gir både behov for- og anledning til å tenke lenger frem med fokus på innovasjon og nyskaping, samtidig som en trenger bedre verktøy for tverrfaglig samhandling.

Hvordan kan man få dette til i praksis og hvilke muligheter kan det gi for din bedrift fremover?

På dette webinaret vil du lære mer om:

  • Teknologiutvikling av robotisert vedlikehold med Equinor som kunde og operatør
  • Hvordan ta i bruk tverrfaglige innovasjonsmetoder for å skape gode prosjektteam
  • Erfaringer med digitale samhandlingsverktøy i innovasjonsarbeid

Utvikling av autonom vedlikeholdsrobot for industrielle varmevekslere

Behovet for automatisert vedlikehold for varmevekslere ble identifisert av Equinor i 2014 og Inventas ble engasjert for å gjøre en beregning av gjennomførbarhet.

Business caset beskriver HMS, økonomi, bærekraft og økologi som sterke drivere for prosjektet. Etterfulgt av verifikasjonen ble det iverksatt et forprosjekt som resulterte i prosjekt for "proof of concept" som ble verifisert på Equinor’s forskningssenter i Trondheim 2017.

Videre ble en robot designet og installert i et fullskalaoppsett på K-lab, Kårstø og nå blir en tredje versjon for industriell utnyttelse utviklet for Melkøya. Prosjektet jobber seg opp Equinor’s Technical Readiness Level klassifisering.

Innovasjonsmetoder og digital samhandling

Inventas bygger utviklingsarbeidet for vedlikeholdsroboten på metoder for innovasjon og produktutvikling i kombinasjon med design thinking.

Det er satt sammen tverrfaglige teams for arbeidet i de ulike fasene, med jevnlig kommunikasjon med personell fra Equinor som bestiller og sluttbruker.

Teamet er geografisk spredt og i de siste månedene er det tatt i bruk ytterligere digitale verktøy for å sikre en god kommunikasjon og aktiv samhandling.

Med utgangspunkt i innovasjonsprosjektet vil vi:

  • vise hvordan vi bruker design thinking som metode for å åpne løsningsrommet og velge riktige konsept og løsninger
  • vise hvordan vi jobber tverrfaglig på tvers av lokasjon: Mekanikk, software, elektronikk og design vs. Trondheim, Stavanger og Oslo
  • vise hvilke verktøy vi bruker til digital samhandling
  • gi eksempler på verdien av rask prototyping i utviklingsprosessen

På webinaret vil du møte:

  • Anders Rimehaug, prosjektleder for Inventas
  • Erling Lunde, PhD, principal researcher Equinor

Deltakelse og kostnad

Webinaret er gratis og åpent for alle, men registrering er påkrevd.

PÅMELDING

 

Webinaret organiseres i samarbeid med:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz