Skip to the content

Vil du være rollemodell?

19. September 2019, 13:00 - 16:00

Bergen Næringsråd, Bergen

Event registration is closed.

19
Sep

Vi trenger flere unge arbeidstakere fra energibransjen som kan være rollemodeller i utdanningsprosjektet Energilandet.

Energilandet er et heldags utdanningsopplegg utviklet av ressursgruppe Energi ved Bergen Næringsråd med støtte fra energibransjen, forvaltning og FoU.  Elevene får her innsikt i energi og energiens betydning, klimautfordringer, bærekraftig utvikling, Norge som energiland og mulighetene vi utvikler i dag.

Unge arbeidstakere (rollemodeller) fra energinæringen kommer til skolen og deler sin kunnskap og erfaring og en pilot for prosjektet er gjennomført våren 2019 på 3 ungdomsskoler.

Rollemodeller

Nå behøver vi rollemodeller mellom 22 – 34 år fra energibransjen og som liker å formidle.
Vi har som utgangspunkt at rollemodellene bruker to arbeidsuker i perioden oktober 2019 til mai 2020 på skolebesøk i Hordaland, men her er vi naturligvis fleksible på rollemodellens kapasitet.

Undervisningen

Elevene aktiviseres gjennom samtaler/dialog og oppgaveløsninger. Her skal fokuset være på samtaler, diskusjon, og toveiskommunikasjon, samt bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Vi gir ingen løsninger! Vi deler kunnskap om alt innen energi, og ønsker å reise problemstillingene, debattere og utfordre til engasjement.

Deltakelse

Dersom du vil delta på fellesmøte og lære mer om hvordan du kan bidra som rollemodell eller få mer informasjon kan du kontakte:

Vegard L. Kolnes
Bergen Næringsråd
E-post: vegard@bergen-chamber.no
Tlf: +47 464 16 612

Contact Information

Kjersti Boge Christensen

Communication Manager

Kjersti Boge Christensen

Energilandet

Energilandet er et heldags utdanningsopplegg utviklet av ressursgruppe Energi ved Bergen Næringsråd med støtte fra energibransjen, forvaltning og FoU.

Lær mer om Energilandet.