Skip to the content

HAVlunsj

31. October 2019, 11:00 - 12:00

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

31
Oct

Me inviterer til ein spennande havlunsj som viser nokre av dei fornybare løysingane som skal erstatta fossil energi i framtida.

Invitasjon skrevet av NCE Maritime CleanTech:

For å nå klimamåla våre treng verda ein energirevolusjon som krev nye løysingar og ny infrastruktur. Saman med offensive medlemsverksemder utviklar NCE Maritime CleanTech og katapultsenteret Sustainable Energy framtidas energiløysingar.

Program

  • Framtidas energiløysingar, Marie Launes, kommunikasjonssjef, NCE Maritime CleanTech
  • Katapultsenteret Sustainable Energy og nye løysingar for fornybarsamfunnet, Willie Wågen, CEO, Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre
  • Havvind – Noregs neste offshoreeventyr?, Karoline Sjøen Andersen, UNITECH Energy, Research & Development Center
  • Utsira og potensialet i mikronett, Asbjørn Tverdal, prosjektdirektør, Haugaland Kraft

Påmelding

Meld deg på hos NCE Maritime CleanTech.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.