Skip to the content

GCE Subsea Partnerforum

24. October 2018, 11:00 - 16:00

Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

Event registration is closed.

24
Oct
Bilde av Thina M. Saltvedt
Thina M. Saltvedt, tidligere oljeanalytiker i Nordea Markets på GCE Subsea Partnerforum 2017

GCE Subsea Partnerforum er en årlig møteplass eksklusivt for øverste ledere hos partnerne i GCE Subsea. Dette er vårt andre Partnerforum og hovedtema blir strategisk utvikling av GCE Subsea.

På GCE Subsea Partnerforum møtes beslutningstakere hos partnerne, som de ypperste premissgiverne og støttespillerne i GCE Subsea. Forumet skal drøfte de viktigste driverne og premissen for næringen og gi strategisk retning til GCE Subsea ledelsen.

Partnerforum skal også være en arena hvor GCE Subsea fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens og industriens fremtid.

Program

11:00 Registrering
11:30 Lunsj
12:30 Velkommen, Jon Arve Sværen, VP One Subsea og Styreleder GCE Subsea
12:40 GCE Subsea strategi, strategiske ambisjoner og prosess, Owe Hagesæther CEO GCE Subsea
13:30 Pause
14:00 Rundebord workshop - Oppgaver og gjennomføring, Jon Arve Sværen
14:05 Workshop - 6 grupper
14:50 Pause
15:00 Presentasjon og diskusjon
15:40 Oppsummering og videre prosess, Owe Hagesæther
16:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på GCE Subsea Partnerforum er kun etter personlig invitasjon.

Dette er andre gang GCE Subsea Partnerforum arrangeres, og arrangementet er nedfelt og avtalefestet i GCE Subsea sin partneravtale som ble gjeldene fra 1. januar 2017.

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

GCE Subsea

Ambisjonen for GCE Subsea er å bli en samlende organisasjon for subseamiljøene i Norge, og at norsk subseaindustri styrker sin konkurransekraft og vokser sine markedsandeler i verden. GCE Subsea er et verktøy for å oppnå dette.