Skip to the content

GCE Ocean Technology Partnerforum

17. October 2019, 11:00 - 16:00

Hotel Norge by Scandic, Bergen

Event registration is closed.

17
Oct
Partnerforum 2019 på Hotel Norge.

Partnerforum er en årlig møteplass eksklusivt for øverste ledere hos partnerne i GCE Ocean Technology. Hovedtema i år vil omhandle sentrale fokusområder og samarbeidsmodeller mellom klyngeorganisasjonen og våre partnere.

På Partnerforum møtes beslutningstakere hos partnerne, som de ypperste premissgiverne og støttespillerne i GCE Ocean Technology. Forumet skal drøfte de viktigste driverne og premissene for næringen og gi strategisk retning til klyngeledelsen.

Partnerforum skal også være en arena hvor GCE Ocean Technology fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens og industriens fremtid.

Program

11:00 Registrering
11:30 Lunsj
12:30 Velkommen ved Jon Arve Sværen Styreleder i GCE Ocean Technology og Head of Business Strategy, OneSubsea
12:35 Presentasjon av GCE evalueringen, Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology
12:50 Utvikling, samhandling og vekst i klyngen, Tove Ormevik, styremedlem i GCE Ocean Technology og Offshore Installation Manager, Skarv FPSO hos Aker BP
13:10 Utvikling, samhandling og vekst i klyngen, Gunnar Birkeland, styremedlem i GCE Ocean Technology og CEO i Unitech Offshore
13:30 Pause
14:00 Workshop Tema 1
14:30 Presentasjon Tema 1
14:45 Pause
15:00 Workshop Tema 2
15:30 Presentasjon Tema 2
15:45 Wrap Up ved Jon Arve Sværen, styremedlem i GCE Ocean Technology og Head of Business Strategy, OneSubsea
15:55 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på GCE Ocean Technology er kun etter personlig invitasjon.

Dette er tredje gang Partnerforum arrangeres, og arrangementet er nedfelt og avtalefestet i GCE Ocean Technology sin partneravtale som ble gjeldene fra 1. januar 2017.

Påmelding

Påmelding innen 16. oktober kl. 12:00.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology ble etablert som NCE Subsea i Bergen i 2006 og er et industridrevet initiativ innen havteknologi med over 120 partnere og medlemmer.

Klyngen utvikler og leverer nyskapende havteknologi innenfor et bredt spekter av applikasjoner, blant annet:

  • Subsea olje- og gassproduksjon
  • Marin fornybar energi produksjon
  • Marin matproduksjon
  • Leting og utvinning av marine mineralressurser

Les mer om GCE Ocean Technology.