Skip to the content

Innovasjonsdialog: Spillteknologi og maskinlæring for å effektivisere havoperasjoner

28. May 2019, 10:00 - 15:00

Atheno AS, Vabakkjen 6 (Verket 3. etasje), Stord

Event registration is closed.

28
May
image of Deckplanner
Deckplanner. Foto av Goontech

Havoperasjoner blir stadig mer komplekse. Spillteknologi og maskinlæring gir nye muligheter for bedre samhandling, situasjonsforståelse og effektivisering.

Det er økende interesse for å inkludere den rette fysikken og sanntidsoppførsel i simuleringer. God brukeropplevelse for total situasjonsforståelse og samhandling er selve kjernen for bruk av spillteknologi.

Operatører, industri, konsulenter, spill- og media bransjen, forskning og akademia inviteres til å delta. Vi vil presentere nye muligheter og identifisere nye konkrete utviklingsprosjekter innen havnæringene, både over og under vann. Et viktig mål er å initiere nye samarbeidsprosjekter med finansieringsstøtte fra offentlige ordninger.

Stort potensiale

For alle havoperasjoner finnes der et stort potensial ved typisk å bruke spillteknologi for:

  • Opplæring: Detaljert planlegging og trening på kompliserte operasjoner
  • Operasjonsstøtte: Beslutningsstøtte for operatører med kontinuerlig veiledning og oppdatering av operasjonsmarginer under selve operasjonen
  • Kontinuerlig forbedring: Fullskala logging av operasjoner med avspilling i spill simulator for detaljert planlegging og kontinuerlig forbedring
  • Design og produktutvikling: Nye ideer, konsepter, produkter og tjenester kan utvikles i 3D virtuell verden sammen med alle involverte, for å spare tid og unngå feilvurderinger.
  • Markedsføring og salg: Kundene kan oppleve produkter og tjenester på forhånd og skreddersy dem for sitt behov sammen med leverandørene

Program

10:00 Velkommen ved Atheno

  • Kort informasjon om MOBIFORSK Hordaland og VRI Rogaland
  • Kort informasjon om klyngen GCE Ocean Technology

10:15 Eksempler, potensiale og utfordringer ved bruk av spillteknologi,
Svein O. Halstensen, Leder Maritim Teknologi Uni Research/NORCE
10:30 Deckplanner – Planlegging av offshore operasjoner med spillteknologi, Bjarte, S. Hansen, Managing Director Goontech
10:45 Simulator spillet «Fishing in Barents Sea» og bruk av spillteknologi for havoperasjoner; Gøran Myrland, Daglig Leder MiscGames
11.00 Pause
11:15 Web-basert OpenLab Drilling simulator, erfaringer, status og muligheter
ved bruk av maskinlæring og automatisering; Erich Christian Suter, Post.Doc. NORCE
11:30 Maskinlæring som verktøy for tilstandsovervåkning og prediksjon, Geir Lillebø, Direktør for Salg og Forretningsutvikling Sonat
11:45 Ocean Innovation Norwegian Catapult - Kortere tid fra idé til marked, Jon O. Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator GCE Ocean Technology
12:00 VR for effektivisering av operasjoner og prototyping, Helge Bjordal, partner/daglig leder Nagelld
12:15 Lunsj
13:00 Gruppearbeid – Utvalgte tema diskuteres i fellesskap
14:30 Presentasjon av gruppearbeid – Felles diskusjon
14:50 Oppsummering
15:00 Slutt

Innovasjonsdialogen ledes av Kristian Bruarøy

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen mandag 27. mai.

For mer informasjon kontakt:

Svein Olav Halstensen
NORCE
Tel.: +47 454 54 777
E-post: shal@norceresearch.no

Kristian Bruarøy
HVL
Tel.: +47 934 35 929
E-post: Kristian.Bruaroy@hvl.no

Agnete Braathen
Atheno
Tel.: +47 481 50 342
E-post: agnete@atheno.no

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

                           

 

         

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Innovasjonsdialog

Innovasjonsdialog er en møteplass for å etablere en felles forståelse av utfordringer og muligheter knyttet til et spesielt tema og/eller bransje.

Aktører med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne innovative løsninger til felles beste.

Et viktig mål er å initiere nye samarbeidsprosjekt.