Skip to the content

Frokostseminar: Søknadsskriving

15. May 2019, 08:30 - 09:30

Vitensenteret 2.etg, Thormøhlens gate 51, Bergen

Event registration is closed.

15
May

Ekstern hjelp til søknadsskriving: Verdiskaping eller melking av støtteordninger? En fersk MBA oppgave har stilt dette spørsmålet, og nå kan du få svaret i vårt frokostseminar.

Hvert år bruker bedrifter flere millioner kroner i konsulentbistand til å søke støtte fra offentlige virkemidler. Noe av pengene kan være godt anvendt, mens mye kan være bortkastet.

I frokostseminaret får vi presentert en fersk MBA (Master i Business Administration) oppgave gjennomført av Dmitri Gorski og Daniel Mattsson i samarbeid med Norges Forskningsråd.

Oppgaven omhandler bruk av konsulenter for å søke offentlige støtte, typisk fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

GCE Ocean Technology vil også dele sine erfaringer knyttet til prosjektsøknader og besvare spørsmål som; hvilken søknader er lett å utarbeide selv, hvilken er mer krevende og hvilke gratis rådgiving finnes.

Frokostseminaret er spesielt interessant for bedrifter som har søkt eller planlegger å søke offentlige støtteordninger.

Program

08:30 Ekstern hjelp til søknadsskriving: Verdiskaping eller melking av støtteordninger? Dmitri Gorski, CTO Heavelock
09:00 GCE Ocean Technology sine erfaringer, Jon O. Hellevang, Senior Subsea Innovator, GCE Ocean Technology
09:15 Dialog og diskusjon
09:30 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen 14 mai kl. 17:00.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Om Dmitri Gorski

Dmitri Gorski er sivilingeniør i kjemiteknikk fra KTH i 2007. Han har videre tatt doktorgrad i prosessteknologi hos Norske Skog i 2011, og nå sist en MBA i teknologiledelse fra Norduniversitet fra 2018.

Gorski har over ti års erfaring fra prosjekter, forskning og utvikling primært innen olje og gass.

Han jobber i dag som CTO i tidligfaseselskapet Heavelock i Trondheim.

Further Reading