Skip to the content

ACCEL Sotra

11. March 2019, 12:00 - 17:00

CCB, Ågotnes

Event registration is closed.

11
Mar
Image of industrial area

Vi inviterer våre medlemmer på Sotra til Vekstprogrammet ACCEL Sotra for å gi dere verktøy til å møte utfordringer og utvikle strategi for smidig vekst.

Markedet er i konstant endring og det er viktig å tenke gjennom sin vekststrategi. GCE Ocean Technology (tidligere GCE Subsea) har siden 2011 gjennomført ACCEL programmer for å løfte kompetanse innen forretningsutvikling og gi industrien verktøy for å kunne gjennomføre smidig vekst. Dette programmet vil bli skreddersydd for å hjelpe våre medlemmer på Sotra med sitt strategiarbeid.

Programmet er tiltenkt personer med strategiske roller i selskapet og vi anbefaler å stille med to deltagere pr selskap.

Program

11. mars, 12:00 – 17:00: Nåsituasjon

  • Hvilke trender påvirker oss i dag og i årene som kommer. Hvem er våre konkurrenter, og hva gjør de som er brysomt? Hvordan er vår forretningsmodell bygget opp og takler den fremtidige muligheter og hindringer?

12. mars, 08:00 – 12:00: Vekststrategier

  • Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres?

8. april, 12:00 – 17:00: Vekst – fra ord til handling

  • Vi skal se nærmere på hvordan vi skal takle voksesmerter, hvordan sikre engasjement og motivasjon hos eiere, styret og ansatte, samt hvordan man kan implementere strategien på best mulig måte

9. april, 08:00 – 12:00: Finansiering av vekst

  • Vekst koster og vi vil derfor på siste samling se nærmere på ulike finansieringsformer knyttet til de ulike vekststrategiene som finnes. Videre vil vi se på hvordan man kan bygge en kultur med basis i de endringen selskapet skal gjennom.

Deltakelse og kostnad

ACCEL Sotra er gratis og kun for partnere og medlemmer av GCE Ocean Technology som holder til på Sotra.

Registrering

Påmelding i påmeldingsskjema innen 1 mars 2019.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

ACCEL Programmene

ACCEL programmene er opprinnelig utviklet av GCE Ocean Technology, Høgskulen på Vestlandet og VIS og ble første gang gjennomført i 2011.

I dag gjennomføres programmene av ACCEL Norge AS.