Skip to the content

Kontraktseminar med Kluge

02 - 03. December 2019

Kluge Advokatfirma, Allehelgensgate 2, Bergen

Event registration is closed.

2
Dec

Vi inviterer til kontraktseminar med Kluge Advokatfirma for å sette fokus på forhandlinger og gjennomføring av kontrakter innen offshoresektoren. Seminaret vil gå over to samlinger på tre timer hver.

Seminaret vil fokusere på praktiske sider ved forhandlinger og gjennomføring av kontrakter samt kjøp og salg av varer eller tjenester i offshoresektoren. Seminaret vil være nyttig for alle som inngår eller administrerer kontrakter.

Program

Programmet går over to samlinger på tre timer:

  • Mandag 2. desember 2019, 09:00 – 12:00
  • Tirsdag 3. desember 2019, 09:00 – 12:00

Samuel Skrunes og Fredrik Nøss fra advokatfirmaet Kluge vil gjennomgå blant annet følgende temaer:

  • Grunnleggende kontraktforståelse og kontrakttolkning
  • Forhandlinger og forhandlingsstrategi
  • Håndtering av endringer og tillegg
  • Skadesløsholdelse (knock for knock)
  • IPR-klausuler
  • Ansvarsbegrensninger

Om foredragsholderne:

Fredrik Nøss er assosiert partner i Kluge og har bakgrunn fra BAHR, Equinor og Kluge. Han har lang erfaring med kontraktsrett i offshore-sektoren særlig inn mot boring- og brønntjenester både i Norge og internasjonalt. I tillegg har han erfaring fra domstolene, både som dommerfullmektig og som konstituert dommer i tingretten.

Samuel Skrunes er partner i Kluge og har bakgrunn fra Schjødt, Equinor og Kluge. Han har lang erfaring med ulike kontrakter i offshore-sektoren særlig knyttet til prosjekter både i Norge og internasjonalt.
Både Fredrik og Samuel er mye brukt som kursholdere med svært gode tilbakemeldinger.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og eksklusivt for GCE Ocean Technology partnere og medlemmer.

Bli medlem i GCE Ocean Technology.

Påmelding

Påmelding innen 30. november kl. 12.00.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz