Skip to the content

Kurs i prosjektutvikling

02. April 2019, 09:00 - 14:00

Merkantilen, Thormøhlens gate 53, Bergen

Event registration is closed.

2
Apr
Image of people in meeting

Vi inviterer til kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg med å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon. Kurset gir deltakerne en introduksjon til de mest relevante støtteordningene og hvilke programmer som passer best for ulike type prosjekter. Sentrale tema er evalueringskriterier, støttesatser og finansiering av fellesprosjekter. Kurset baserer seg på konkrete eksempler og erfaringer. Vi gir også tips til strukturering av søknader og etablering av prosjektportefølje.

Nye maler og kriterier fra Forskningsrådet

Norges Forskningsråd innfører i år nye evalueringskriterier for søknader, som baserer seg på EU’s kriterier. Det blir samtidig innført nye søknadsmaler for årets utlysinger. De nye malene og kriteriene blir presentert under kurset. Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN), hvor bedrifter står som søker har søknadsfrist 25. september.

Program

9:00 Introduksjon - Veiviser til virkemiddel apparatet, Jon O. Hellevang, GCE Ocean Technology
- Oversikt over de mest relevante støtteordningene
- Hvilke program passer best til ulike typer prosjekt
- Hvordan tenke prosjekt portefølje

9:25 Nytt fra Norges Forskningsråd, Rigmor Fardal, Norges Forskningsråd
- Nye maler og evalueringskriterier
- Forskning eller innovasjon? Bruk av FoUI-Canvas, statsstøtteregelverket

10:00 Praktisk erfaring med å søke og administrere et lappeteppe av ulike støtteordninger, Hege Hammersland-White, Business Development Manager at Scantrol Deep Vision.

10:20 Pause

Case i sesjon etter pausen; Etablering av større samarbeidsprosjekt. Støttesatser

10:40 Innovasjonskontrakt og Miljøteknologiordningen. Sidsel Lauvas, Kredittansvarlig Innovasjon Norge.
- Hva ser vi etter / evalueringskriterier
- Finansieringsmuligheter / støttegrad
- Samarbeidsprosjekt – hvordan søke sammen

11:10 Erfaring med etablering av større samarbeidsprosjekt. Litt om prosessen og hva skal til.
Svein Olav Halstensen, Manager Maritime Technology Polytec

11:20 Våre erfaringer med søknadsprosessen. Lars Christian Larsen, Newbuilding Manager DOF Management

11:40 Hvordan skrive gode søknader – generelle tips og råd. Jon O. Hellevang, GCE Ocean Technology
- Kjennetegn ved gode søknader, verdi, mål, struktur, illustrasjoner

12:00 Lunsj

12:30 Mulighet for en-til-en møter med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, klyngene og Bergen Teknologioverføring.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer/partnere i samarbeidende havklynger og bedrifter hos VIS. Man trenger ingen forkunnskap eller være bruker av offentlige virkemidler for å delta.

Representanter fra klyngene, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge står til rådighet i etterkant av kurset for en-til-en møter. Noter gjerne i påmeldingen hvem du ønsker en-til-en møte med.

Påmelding

Påmelding innen 29. mars kl. 12:00 i påmeldingsskjema.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

                      

 

     

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang