Skip to the content

Temamøte – Hurtig teknologiutvikling

04. May 2018, 09:00 - 13:00

MakerSpace, Thormøhlens gate 41, Bergen

Event registration is closed.

4
May
3d printer image
3D printer - Makerspace

Vi inviterer til åpent temamøte om hurtig prototyping og verifisering av ny teknologi i forbindelse med vårt Ocean Innovation Catapult initiativ. Her blir planer om nye felles metall 3D printere og RAS lab presentert.

Vi jobber med et felles Ocean Innovation Catapult (OIC) initiativ for å akselerere utviklingen av nye produkter og tjenester til havnæringene. Det sentrale er å bidra til at spesielt små og mellomstore bedrifter i hele Norge kan gå raskere fra idefasen til markedsintroduksjon. Planene for senteret og hvordan bedrifter kan dra nytte av dette vil bli presentert på møtet.

3D metall printing og RAS

Det er planlagt ny sentral infrastruktur der utstyr for additiv tilvirkning i metall (3D printing) og RAS vil bli gjort tilgjengelig nasjonalt. RAS - Recirculating Aquaculture System er en sentral teknologi innenfor lukket og semi-lukket havbruk. Dette er hovedelementene i OIC og senteret vil også utnytte synergier mellom havnæringen og romfartsmiljøet.

Tjenester for økt grad av digitalisering og tilgjengeliggjøring av eksisterende testinfrastruktur vil også være et viktig tema.

Ocean Innovation Catapult (OIC)

OIC er et konsortium bestående av Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV-GL og Marineholmen Forskningspark.

OIC er etablert i tett samarbeid med næringslivet, en rekke nasjonale havklynger, det norske romfartsmiljøet og kompetanseklynger innen materialeteknologi og produksjon.

Program

09:00 Introduksjon til MakerSpace og demonstrasjon av 3D Printing, Trygve Trohaug, Concept Development MakerSpace
09:30 Planer for Ocean Innovation Catapult, Inge Aadland, Senior Business Developer BTO
09:50 Planer for nytt utstyr innen 3D metall printing, Anders Helland, Head of Parts and Services Prototech
10:00 Planer for ny RAS-prototypelab, Reidar Handegård, Daglig leder ILAB
10:10 Pause
10:25 Erfaringer fra Future Materials Catapult og MIL, Morten Kollerup Bak, Teknisk sjef Mechatronics Innovation Lab (MIL), via Skype
10:40 Behov for felles utstyr innen 3D metall printing, Statoil (TBA)
10:55 Behov for pilotering havbruk, Björgolfur Hávardsson, R&D Manager NCE Seafood Innovation Cluster
11:10 Eksempler på hurtig prototyping, Richard Toften, Inventas
11:25 Diskusjon
11:45 Lunsj
12:15 Mulighet for omvisning på ILAB for de som ønsker det
13:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Temamøte arrangeres i samarbeid med:
Norsk Katapult

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Norsk Katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

For mer info: Norsk Katapult.