Skip to the content

Innovasjon og hvordan redusere risiko ved internasjonalt samarbeid

04. June 2018, 08:30 - 10:00

Vitensenteret, Thormøhlens gate 51, Bergen

Event registration is closed.

4
Jun
Business meeting photo

Vi inviterer til frokostmøte med Kluge Advokatfirma og House of Knowledge der du får lære mer om IPR i internasjonale prosjekter.

Med et stadig økende fokus på samarbeid og innovasjon over landegrensene er det enkelte viktige lærdommer en bør ha med seg for å sikre realisering, redusere friksjon i prosjektet, legge til rette for videre samarbeid og unngå «party killers» og krangler om eierskap.

Program

08:30 Velkommen, Kluge Advokatfirma og House of Knowledge
08:35 Introduksjon til IP/IPR begrepsavklaringer

  • Hvilke rettighetstyper har vi og hva er vernet
  • Sikring og forvaltning av rettigheter, IPR-strategi
  • Kort «business intelligence» (prior art søk osv.)
  • Noen enkle eksempler

09:00 Spørsmål
09:15 IPR og avtaler

  • Avtalens betydning i det praktiske liv
  • Klassiske typetilfeller der rettighetene bør reguleres i avtale
  • Background og foreground, og eksempler på hvordan rettighetsspørsmål kan løses

09:30 Spørsmål
09:40 Innovasjon, innovasjonsprosesser, H2020 og IPR
10.00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding hos Bergen Teknologioverføring (BTO).

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med:
H2020-Helpdesk, BTO, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech, Kluge, NCE Media, House of Knowledge

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz