Skip to the content

Hjelp vi er i omstilling!

01. June 2018, 09:00 - 16:00

Bergen

Event registration is closed.

1
Jun
classroom photo

Vi inviterer til et kompetansebyggende program (SNU), for å styrke og videreutvikle bedrifter som er i omstilling. Her er det rift om plassene så meld din interesse snarest.

Omstilling krever ofte ny kompetanse. Innovasjon Norge og klyngene har en viktig rolle i omstillingen i vår region. Innovasjon Norge, GCE Subsea, BTO og Connect Vest arbeider daglig med bedrifter som opplever disse utfordringene, og har satt sammen et kompetansebyggende program; SNU (Skreddersøm, Nytenking og Utvikling), for å styrke og videreutvikle bedriftene. Programmet er støttet av Hordaland fylkeskommune.

Hvem er programmet for?

Programmet retter seg mot etablerte bedrifter som opplever behov for å skape ny vekst primært som en følge av fallet i oljeprisen, men det er ikke et absolutt krav. Poenget er at dere må ønske vekst og være villig til å prøve noe nytt for å skape vekst og arbeidsplasser.

Hva inneholder programmet?

Programmet starter med en 2-3 timers workshop der din bedrifts behov for økt kompetanse kartlegges. Deretter legger Innovasjon Norge sammen med deg en plan videre som passer din bedrift: En kort workshop for å finjustere forretningsmodellen? Et litt lengre løp med bl.a. mentor og kanskje et Springbrett også?

Er dere ordentlig ambisiøse vil Innovasjon Norge sammen med GCE Subsea og BTO tilby utvalgte bedrifter en «mini-Master» i forretningsutvikling, ACCEL.

Hva krever programmet av deg som bedriftsleder, eier eller funksjonsleder?

Programmet krever at du er lærevillig og at bedriften har gjennomføringskraft. En viktig del av programmet skjer i bedriften, ved at du som deltager tar med deg nye og enkle verktøy hjem for gjennomføring der. Vi ønsker helst 2 deltakere fra hver bedrift.

Deltakelse og kostnad

Programmet er gratis og åpent for alle som fyller kriteriene for videre deltakelse etter en innledende 2-3 timers workshop hos Innovasjon Norge.

Påmelding

Programmet har løpende oppstart og planlegges nå for bedrifter som er klare fra august av. Her er det rift om plassene så meld din interesse snarest via Innovasjon Norge sine websider.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:
Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune, Connect Vest-Norge, BTO

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz