Skip to the content

GCE Subsea CEO Forum

19. April 2018, 14:00 - 17:30

Hotel Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, Bergen

Event registration is closed.

19
Apr
People in meeting
GCE Subsea CEO Forum 2017, Scandic Flesland Airport Hotel

GCE Subsea CEO Forum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet subseaklyngen. I dette åttende CEO Forum blir hovedtema utviklingen, omstilling og mulighetene i bransjen.

Med CEO Forum skaper vi en arena hvor beslutningstakere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. Dette er også en arena hvor GCE Subsea fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens fremtid.

I tillegg til å styrke olje og gassnæringen, ønsker GCE Subsea også å ta en rolle i å utvikle subseateknologien og industrien sitt nedslagsfelt i andre relaterte næringer – spesielt i forhold til de store havnæringene:

  • Hvordan kan vi gjennom anvendelse av norsk subseakompetanse, utvikle nye segmenter i havrommet utover olje og gass
  • Hvordan kan nye industrielle anvendelsesområder av subseakompetanse bli et voksende marked for GCE Subsea sine medlemsbedrifter

Hovedfokus i årets CEO Forum er å adressere den omstillingen subseaindustrien står overfor i den nedkonjunkturen vi nå opplever. Videre hvilke utfordringer, men også muligheter gir dette innenfor olje og gass samt relaterte næringer i havet. Programmet vil gi ulike vinklinger om subseamarkedet og bransjens utvikling.

Som en del av GCE Subsea sitt arbeid og tiltak for omstillingen i bransjen, vil CEO Owe Hagesæther gi status fra viktige GCE Subsea prosjekter. Dette er prosjekter som skal øke verdiskapning og skape arbeidsplasser.

Program

14:00 Velkommen, Jon Arve Sværen, Styreleder GCE Subsea
14:05 Introduksjon og program, Owe Hagesæther, CEO GCE Subsea
14:15 Regjeringens havstrategi og den norske havklyngen, Statssekretær for næringsministeren og fiskeriministeren Roy Angelvik
14:40 Superklynger som innovative økosystem, Torger Reve, Professor Handelshøyskolen BI
15:10 Innovasjon og ny teknologi – en nødvendighet i fremtidige feltutbygginger, Stein Olav Drange Vice President Facility Technology, Statoil
15:30 Pause og mingling
16:00 Digitalisering som konkurransefortrinn, Liv Astri Hovem, CEO i DNV GL Oil & Gas
16:20 Strategiske prosjekter i GCE Subsea, Owe Hagesæther, CEO GCE Subsea
16:35 Paneldebatt 1: Subseaindustriens utfordringer og muligheter. Moderator og debattleder Atle Kvamme

Paneldeltakere: Jon Arve Sværen, VP Business Strategy Processing OneSubsea, Stein Olav Drange, Vice President Facility Technology Statoil, Liv Astri Hovem, CEO i DNV GL Oil & Gas, Janne Harstad Rasten, Head of Products i Aker Solution

17:00 Paneldebatt 2: Hvordan kan GCE Subsea være et strategisk verktøy for industrien. Moderator og debattleder Atle Kvamme, Bergen Næringsråd

Paneldeltakere: Torger Reve, Professor Handelshøyskolen BI, Owe Hagesæther, CEO GCE Subsea, Mona Skaret, Direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, Erik Vik, Director Sales & BD - Subsea Service - Europe & Russia TechnipFMC

17:25 Oppsummering
17:30 Fingermat og mingling
18:00 GCE Subsea Årsmøte – I tillegg til ordinær dagsorden, herunder også presentasjon av driftsåret 2017, Owe Hagesæther, CEO GCE Subsea
19:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på CEO Forum er gratis og kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Subsea. Invitasjon til CEO Forum kan ikke overdras til annen person uten at vi har godkjent dette.

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Årsmøte 2017

Ordinært Årsmøte i GCE Subsea SA gjennomføres i forlengelse av CEO Forum, torsdag 19. april klokken 18:05 – 19:00.

Det er separat påmelding for CEO Forum og Årsmøte. Les mer om Årsmøte.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

GCE Subsea Årsmøte

Ordinært Årsmøte i GCE Subsea gjennomføres torsdag 19. april.