Skip to the content

GCE Subsea Årsmøte

19. April 2018, 18:05 - 19:00

Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, Bergen

Event registration is closed.

19
Apr
subsea equiment

Ordinært Årsmøte i GCE Subsea gjennomføres torsdag 19. april.

Innkalling til GCE Subsea Årsmøte 2018 med mer detaljert årsmøteprogram vil bli sendt ut 14 dager før gjennomføring.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede. Fullmakt må gis på fullmaktsskjema som blir vedlagt innkalling til årsmøte, innen frist for påmelding. Les mer om årsmøte i Vedtekter for GCE Subsea.

CEO Forum

GCE Subsea CEO Forum gjennomføres i forkant av årsmøte. Dette er en møteplass for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse på CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Subsea og vil derfor ha egen påmelding.

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther