Skip to the content

Frokostseminar om ny Master of Business og revitalisering av vestens økonomier

06. April 2018, 09:00 - 10:45

Handeslhøyskolen BI, Kong Christian Frederiks plass 5, Bergen

Event registration is closed.

6
Apr
student-teacher illustration

Vi inviterer til frokostseminaret hvor du får muligheten til å komme med innspill til nytt utdanningstilbud ved BI samt lære mer om revitalisering av økonomien.

Verden er i endring. Store og gjennomgripende forandringer og nye utspill kommer i høyt tempo.

Tenk bare på:

  • Trump i USA
  • Politiske strømninger i Europa med økt nasjonalisme
  • Forholdet til et mer selvbevisst Russland
  • Brexit
  • Tyskland brukte 6 måneder på å danne regjering

Og samtidig er det stor vekst i andre deler av verden. Hvordan kan vi forstå dette, og hva kan vestens økonomier gjøre for å revitaliseres?

Dette er et spørsmål Professor Amir Sasson (BI) vil forsøke å gi noen svar på.

I tillegg ønsker Handelshøyskolen BI å informere om sine planer for å starte opp en ny MSc i Business med fordypning i «Leadership and Change» ved campus Bergen i løpet av 2019.

Denne masterprofilen skal gi studentene nødvendige ferdigheter for å lede endrings- og innovasjonsprosesser. Fokuset er på organisasjonsteori- og psykologi. Hvordan skal man samtidig få bedriften til å vokse og lede de ansatte på en god måte? Masterprofilen gir også tittelen «Siviløkonom».

BI ønsker å invitere til dialog med industrien for å få innspill vedrørende hvilken kompetanse som etterspørres Vestlandet i dag? Hvilke «nye» tema kan/bør man tilby innen rammeverket rundt en MSC i Business? Hvilke teoretiske ferdigheter mangler nyutdannede kandidater i dag?

Vi ser frem til en fruktbar diskusjon med mange gode innspill!

Program

09:00 Velkommen og informasjon om ny MSC i Business med fordypning i «Leadership and Change», Professor Stig Berge Matthiesen, BI
09:15 Revitalising Western Economies, Professor Amir Sasson, BI
10:15 Åpen diskusjon og innspill
10:45 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen 5. april kl. 12.00.

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med:
Handelshøyskolen BI

 

Contact Information

Bjarte Fagerås

Senior R&D Advisor

Bjarte Fagerås