Skip to the content

Smart Produksjon 2019

04 - 05. December 2019

Vitensenteret (VilVite), Auditorium Nash, 2. etg Thormøhlens Gate 51, Bergen

Event registration is closed.

4
Dec
Photo by Neonbrand. Unsplash.com

Vi inviterer til konferanse om fremtidsarbeidsplassen i en automatisert og digitalisert industri.

Digitalisering og automatisering kombinert med det Grønne Skiftet og Sirkulærøkonomi er begreper som ruller over oss både i media og i industriell faglig sammenheng. Hvor går verden og hvordan går det med Norge som kunnskaps- og industrinasjon i en slik rivende utvikling?

Både de innledende samfunnsrelaterte innleggene og de teknologiske foredragene under konferansen vil ha fokus på situasjonen. Et viktig tema vi vil dekke på konferansen er hvilke nye krav som stilles til smarte fremtidige industrielle arbeidsplasser og hvordan deres innhold vil endre seg – både for operatører og ingeniører.

Vi har lagt konferansen i 2019 til Bergen. Bergen er en by som representerer et sterkt mangfoldig industrielt miljø som dekker mange disipliner. Vestlandet står i tillegg også midt i en industriell endring og fornying som krever mye innovasjon. Heldigvis får vi se eksempler på bedrifter som har tatt denne utfordringen på alvor, og som er i full gang med å tilpasse seg til den nye virkeligheten.

Program

4. desember

09:00 Registrering
09:50 Åpning og velkommen, Karin Sundsvik, direktør NFEA
10:00 Åpningsforedrag, Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10:45 Pause
11:00 Additive Manufacturing – et nytt industrieventyr? Brede Lærum, Equinor ASA
11:30 Fremtidens fabrikk, Gaute Knutstad, SINTEF Manufacturing
12:30 TBD, Bjørn Øvsthus, Mjøs Metallvarefabrikk AS
12:40 Lunsj
13:40 Haugstad Møbel AS - Fremtidens Smart Fabrikk, Steinar Gulaker, Haugstad Møbel AS
14:10 Challenges with automatic robot welding in an Engineering to Order industry, Morten Bjelland, Leirvik
14:40 Pause med bevertning før bedriftsbesøkene
15:00 Avreise med buss til Framo Innovation
15:20 Ankomst Framo Innovation
15:30 Foredrag og omvisning
17:00 Avreise fra Framo til Karsten Moholt
17:10 Ankomst Karsten Moholt
17:15 Foredrag og omvisning
18:45 Avreise med buss fra Karsten Moholt
19:00 Ankomst Scandic Ørnen
19:30 Oppmøte i resepesjonen for felles gåtur til restaurant ”Villa Blanca”
20:00 Konferansemiddag

5. desember

08:30 «Future of automation», Geir Kvamme, Siemens AS
09:00 In field Additive Manufacturing - nytteverdi og erfaringer fra behovsprøvd reservedelsproduksjon, Christian Duun Norberg, Fieldmade AS
09:30 Hvorfor AR vil revolusjonere arbeidsinstrukser og remote support, Svein Åge Opsal, TechnipFMC og Jarle Gjøsæther, Kongsberg Terotech AS
10:00 Pause
10:30 Norges smarteste industribedrift 2019 - Digitalisering i praksis, Erik Hjertaas og Tor Morten Stadum, Tronrud Engineering AS
11:00 Digitalisering i prosessindustien – eksempler med dokumenterte kostnadsbesparelser, Petter Skaraas, Emerson Automation Solutions
11:30 Lunsj
12:30 An innovative Ecosystem for the Ocean Industries, Gisle Nondal, GCE Ocean Technology
13:00 ManuLab,Geir Ringen, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
13:20 Manufacturing Technology Norsk Katapult Senter, Silje Helene Aschehoug, SINTEF Manufacturing
13:40 Paneldedbatt: Hvordan infrastuktursenter kan betjene industrien:

  • Deltakere: Lars Fossum, Siemens AS
  • Gisle Nondal, GCE Ocean Technology - Steinar Gulaker, Haugstad Møbel AS
  • Debattleder: Odd Myklebust

14:00 Omvisning på katapulten til GCE Ocean
14:15 Konferanseslutt

Der er muligheter for å booke stand - les mer om dette på NFEA.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er åpent for alle med følgende deltakeravgift:

  • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
  • Personlig medlem kr. 7 000,-
  • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
  • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
  • Ikke medlem kr. 9 000,-

Påmelding

Meld deg på konferansen hos NEFA.

 

Konferansen arrangeres i samarbeid med:

 

Contact Information

Bjarte Fagerås

Senior R&D Advisor

Bjarte Fagerås