Skip to the content

Invitasjon: Gå i dybden på EIC Accelerator

25. January 2022, 10:00 - 13:00

Innovasjon Norge, MediaCity Bergen, Lars Hilles gt. 30, Bergen

Register for event
25
Jan

Gjennom EIC Accelerator vil Europa løfte frem selskaper med banebrytende ideer og globalt markedspotensial. Sammen med Innovasjon Norge og andre klynger inviterer vi til en workshop der vi går i dybden og ser hva som skal til for å få finansiering.

EIC Accelerator retter seg mot innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort vekstpotensial. Ordningen tilbyr finansiering (tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro) samt coaching og akseleratortjenester.

I år startet en ny søknadsprosess med EICs egenutviklede AI-plattform. Dette er nytt for mange og krever at selskaper tenker nytt rundt søknadsskriveprosessen.

Det er EU som evaluerer søknaden, mens Innovasjon Norge kan tilby rådgivning, veiledning og kursing gjennom hele søknadsløpet.

Hva kan du forvente?

Vi har fått de første resultatene fra 2021, og fått en del innsikt i søknadsskriveprosessen og hva selskaper må huske på for å kunne komme igjennom. I denne mini-workshopen vil du blant annet få innsikt i EICs AI-plattform, spørsmålene som danner søknaden, informasjon om omfang og tidsbruk og annen nyttig informasjon. Du får også mulighet til å stille spørsmål til EU-rådgivere fra klyngene og Innovasjon Norge.

Workshopen er for deg som vurderer å søke EIC, men har spørsmål om hvordan og når.Er du interessert?

Denne workshopen er en pilot, og det vil velges ut 3-5 selskaper fra hver klynge.

Dersom du er partner eller medlem av GCE Ocean Technology kan du melde din interesse for å delta ved å kontakte vår EU-rådgiver Karianne Kojen Andersen.

Basert fra erfaringene fra denne piloten vil det også settes opp flere workshops i 2022 for aktuelle søkere.

Kontakt:
Tim Genge
EU-rådgiver, Innovasjon Norge Vestland
E-post: tim.genge@innoovasjonnorge.no

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

EU Advisor

Karianne Kojen Andersen