Skip to the content

Download Presentations

Photo by Cecilie Bannow
Photo by Cecilie Bannow

The documents below contain tangible work that is afforded full copyright protection. You may download for your own educational purposes, but content can not be copied without the owners consent.

2022

2021

211215 Inspirasjon til innovasjon_Additech (2.8 MB)

211215 Innovasjon til inspirasjon_Inventas (10.3 MB)

211215 Inspirasjon til innovasjon_Clara Venture Lab (2.4 MB)

211215 Inspirasjon til innovasjon_GCE Ocean Technology (3.4 MB)

211202 Møteforum GCE Ocean Technology (2.2 MB)

211202 Møteforum_CGG (2.4 MB)

211111 Frokostseminar om teknologi- og prosjektsamarbeid (7.4 MB)

211110 Offshore Wind Conference_Equinor (3.3 MB)

211110 Offshore wind conference_UiB_SFI Smart Ocean (1.8 MB)

211110 Offshore wind conference_NORCE (2.5 MB)

211110 Offshore wind conference_Eelume (4.4 MB)

211110 Offshore wind conference_DOF Subsea (2.8 MB)

211110 Offshore wind conference_UiB_BOW (1.0 MB)

211110 Offshore wind conference_BKK (3.3 MB)

211110 Offshore wind conference_SUMO and SAMURAI_UiB (1.3 MB)

211110 Offshore wind conference_Norseman Wind (1.7 MB)

211020 Maritime Hydrogen and Marine Energy_POSHYDON (2.3 MB)

211020 Maritime Hydrogen and Marine Energy_VindØ (0.9 MB)

211020 Maritime Hydrogen and Marine Energy_AquaVentus (8.5 MB)

211020 Maritime Hydrogen and Marine Energy_Workshop IMO targets (0.2 MB)

210610 Hvordan vinne kontrakter (1.6 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_UiB Ecosystems (24.1 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_Loke Marine Minerals (0.9 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_INESC_TEC (9.5 MB)

210603 Marine Mineraler One Day Seminar_UiB AUV (6.4 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_ISA_NPD (1.4 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_TIOS (2.0 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_NPD (3.0 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_DSMF (1.2 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_DNV_Cook Island (1.1 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_GCE Ocean Technology (1.2 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_IMR Ocean Panel (16.9 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_Equinor (1.5 MB)

210603 Marine Minerals One Day Seminar_WWF (2.9 MB)

210520 Konjunkturbarometeret fra Sparebank 1 SR-Bank_hovedpresentasjon (2.5 MB)

210520 Konkjunkturbarometeret fra Sparebank 1 SR-Bank_Scanreach (27.3 MB)

210512 Utstyrsdeling gjennom felles initiativ_Sharecat (1.8 MB)

210512 Utstyrsdeling gjennom felles initiativ_Norsk Olje og Gass (1.6 MB)

210512 Utstyrsdeling gjennom felles initiativ_CCB Subsea (0.9 MB)

210512 Utstyrsdeling gjennom felles initiativ_GCE Ocean Technology (1.8 MB)

210407 Kurs i prosjektutvikling - Søknadsskriving_GCE Ocean Technology (2.2 MB)

210324 Kurs i prosjektutvikling - Eksportfinansiering_Eksportkreditt (0.8 MB)

210324 Kurs i prosjektutvikling - Eksportfinansiering_GIEK (3.2 MB)

210324 Kurs i prosjektutvikling_Eksportkreditt_GCE Ocean Technology (1.1 MB)

210323 Capital and Investor Programme_del 5 Idévekst (1.1 MB)

210317 Kurs Prosjektutvikling - Veiviser Virkemiddelapparatet GCE Ocean Technology (2.0 MB)

210216 Capital and Investor Programme_del 1 Idevekst (2.5 MB)

210317 Kurs i prosjektutvikling_Innovasjon Norge (3.5 MB)

210317 Kurs i Prosjektutvikling - Offentlige støtteordninger_Forskningsrådet (3.1 MB)

210316 Capital and Investor Programme_del 4 Idevekst (1.3 MB)

210316 Capital and Investor Programme_del 4 GCE Ocean Technology (1.0 MB)

210312 Lanseringsmøte Ocean Crossover Program_Aaanderaa a Xylem brand (1.1 MB)

210309 Capital and Investor Programme_del 3 Idevekst (1.3 MB)

210309 Capital and Investor Programme_del 3 GCE Ocean Technology (1.3 MB)

210309 Capital and Investor Programme_del 3 Argentum (2.7 MB)

210224 Capital and Investor Programme_del 2_Sarsia (1.7 MB)

210224 Capital and Investor Programme_del 2_Idevekst (2.0 MB)

210224 Capital and Investor Programme_del 2_GCE Ocean Technology (1.1 MB)

210218 HAVlunsj_CCB Subsea (1.7 MB)

210218 HAVLunsj_TESS (1.7 MB)

210218 HAVlunsj_TechnipFMC_Deep Purple (2.9 MB)

210216 Capital and Investor Programme_del 1 OCTIO (1.6 MB)

210216 Capital and Investor Programme_del 1 GCE Ocean Technology (1.1 MB)