Skip to the content

Ledig stilling som innovasjonskonsulent

Vi ser etter en initiativrik og selvstendig innovasjonskonsulent med bakgrunn fra havnæringene.

GCE Ocean Technology er en verdensledende klynge med mer enn 140 medlemmer og partnere fra offshoreindustriene i Norge. Våre medlemmer dekker hele verdikjeden fra store aktører som Equinor til oppstartsselskaper, forskningsmiljøer, offentlige aktører og risikokapital.

Vi jobber med å akselerere energiomstillingen og øke eksport fra norske offshorenæringer gjennom å etablere felles innovasjonsprosjekter, møteplasser, kurs og kompetanseprogrammer.

Innovasjonskonsulenten vil jobbe innenfor områdene muliggjørende teknologier og offshore fornybar energi. Dette omfatter blant annet autonomi, kunstig intelligens, sensorikk, flytende havvind, tidevanns- og bølgekraft.

Dette kommer du til å jobbe med:

 • Bidra til å arrangere seminarer og konferanser innfor fagområdene
 • Bidra til å utvikle og skaffe finansiering for felles prosjekter innenfor fagområdene
 • Bidra med innhold til web, sosiale medier og andre kanaler innenfor fagområdene
 • Bistå i klyngens arbeid opp mot alle aktørene i medlemsmassen, inkludert oppstartsbedrifter
 • Tilrettelegge og gjennomføre møter med medlemmer og samarbeidspartnere
 • Bidra til å opprettholde og utvikle klyngens nettverk

Dette ser vi etter:

 • Relevant faglig utdanning innen havnæringene på masternivå
 • Gode generelle IT-kunnskaper
 • Interesse for og gode kunnskaper om formidling, kommunikasjon og bruk av ulike digitale kanaler
 • Inntil 5 – 10 års erfaring, men nyutdannede med relevant utdanning oppfordres også til å søke.
 • Innsikt i og engasjement for havnæringene
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Disse egenskapene setter vi pris på:

 • Omgjengelig, positiv og pålitelig
 • Høy personlig integritet
 • Evne til samarbeid, kontaktskaping og ressursutnytting
 • Ansvarlig, strukturert og målrettet
 • Initiativrik og selvstendig
 • Evne til å planlegge og gjennomføre større prosesser og prosjekter

Dette får du hos oss:

Vi tilbyr en variert arbeidshverdag, stor grad av selvstendighet og muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag. Du vil få jobbe med energiomstilling i samarbeid med ledende aktører i havindustriene i Norge og trivelige kollegaer.

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til jobb@gceocean.no innen 9. oktober 2022.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Karianne Kojen Andersen, Innovation Manager, på kka@gceocean.no / +47 936 66 116.

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen