Skip to the content

Styreåret 2020

GCE Ocean Technology er nå fem år inne i den 10 år lange GCE-programperioden og i 2020 har styret jobbet videre med å evaluere forskjellige aspekter av dagens driftsmodell og gjøre justeringer i strategien for den gjenværende GCE-perioden.

Formålet er å heve ambisjonsnivået og leveransene, ivareta kvalitet, langsiktighet og forutsigbarhet utover GCE-perioden.

Med langlysene rettet mot 2030

Styret gav derfor i februar 2020 sin tilslutning til revidering og tydeliggjøring av strategisk retning og utarbeidelse av denne og etablerte en arbeidsgruppe som skulle jobbe ut fra styrets innspill.
Dette arbeidet ble presentert under årets Topplederforum i september, der et samlet styret og ledere fra klyngen samlet seg (digitalt) under to dager, for å gi sine innspill til strategiarbeidet, danne klyngens visjoner for 2030 og sammen skape et veikart for å komme dit.

Innspillene som kom ut av forumet er grunnleggende viktig for vår videreutvikling av klyngeaktivitetene og for å fortsatt kunne være relevant for våre partnere og medlemmer. Den tette dialogen og bidragene fra deltakerne har gitt klyngeledelsen og styret verktøy for å utforme klyngestrategien og tjenestene våre og resultatene fra dette arbeidet vil gi sterke retningslinjer for hvordan ressursene i GCE Ocean Technology skal brukes i fremtiden.

Et uår for verden

Da Covid-19 pandemien slo til med full kraft i mars 2020 var det styrets oppgave å få oversikt og veilede klyngeledelsen i sin respons til krisen. Styret gikk sammen med daglig leder gjennom risikomatriser og kriseplaner og sørget for at klyngeledelsen på best mulig måte skulle kunne navigere seg gjennom krisen, noe de også gjorde ved å fullføre nær sagt alle planer og prosjekter for året sammen med klyngen på en trygg og smittevennlig måte.

Samarbeidet i klyngen

Samarbeidet i klyngen i løpet av 2020 har på tross av pandemien, vært omfattende og godt. Administrasjonen har hatt digitale medlemsmøter med store deler av klynge-aktørene og over 3100 personer har deltatt på klyngens 39 arrangementer gjennom året. Der pågår også en løpende dialog mellom deltakere og klyngeadministrasjonen i form av evalueringsskjema som sendes ut i bakkant av hvert arrangement. I år har denne dialogen vært spesielt viktig og ført til en bratt digital læringskurve for administrasjonen og stadig forbedring av våre digitale løsninger i et år der 90% av våre arrangementer ble utført digitalt.

Resultatet fra den årlige medlemsundersøkelsen er i skrivende stund ikke klar, men vil bli presentert på vårt Årsmøte i april. Tilbakemeldingene som samles inn der er også i høy grad input vi tar med oss i 2021 og framover.

Klyngens medlemsmasse

Til tross for et år der fallet og svingningene i oljeprisen har kommet på toppen av pandemien er det styrets oppfatning at de fleste av medlemsbedriftene våre takler situasjonen overraskende godt foreløpig.
Dessverre har noen medlemmer forlatt klyngen på grunn av økonomiske- eller andre årsaker, men vi har også hatt gleden av å ønske 27 nye medlemmer velkommen i løpet av 2020. Tilfanget av nye medlemmer har bidratt til at medlemsbasen holder seg på stabile +130 medlemmer, hovedsakelig fra Norge, men vi har også fått medlemmer fra Sverige, Island og USA.

Styret ønsker alle nye medlemmer i klyngen velkommen og takker klyngen og administrasjonen for et godt samarbeid gjennom et vanskelig og spesielt år.

Jon Arve Sværen
Styreleder

Gå tilbake til hovedmeny

Det ble gjennomført fem styremøter i 2020 og styret har bestått av

 • Jon Arve Sværen, OneSubsea (styreleder)
 • Tove Ormevik, Aker BP
 • Tor Willgohs Knudsen, Equinor
 • Tom Georg Indrevik, Øygarden Kommune
 • Inger Graves, Aanderaa Data Instruments
 • Steinar Matre, Westcon Olvondo
 • Mark Bokenfohr, Transmark Subsea
 • Kristin Flornes, NORCE
 • Remi Andre Breivik, TechnipFMC
 • Gunnar Birkeland, Unitech Energy Group
 • Hege Hammersland-White, Scantrol Deep Vision
 • Vivian Lunde, Innovasjon Norge (Observatør i styret)