Skip to the content

Klyngestyring

Klyngen administreres av 9 ansatte og drives i henhold til klyngestrategien og beslutningene fra styret og årsmøtet. Hvert annet år blir klyngestyringen evaluert av European Cluster Excellence Initiative (ECEI) på oppdrag av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, som er programeiere av klyngeprogrammet.

Gull-sertifisert klyngestyring

ECEI GOLD LABEL "Excel in Cluster Excellence" tildeles klyngeadministrasjonsorganisasjoner som viser høyt nivå av profesjonalitet og sofistikert klyngeadministrasjon. Klyngeadministrasjoner som oppnår Gold Label, viser sitt dokumenterte engasjement mot en kontinuerlig forbedring av deres organisasjonsstrukturer og rutiner for å oppnå enda høyere ytelse.

31 indikatorer for klyngestyring evalueres av 2 uavhengige kandidater for å sikre at klyngen tilrettelegges på best mulig måte. I mars 2019 avsluttet vi den omfattende fornyelsesprosessen; fikk 98% score og fikk fornyet vårt gullsertifikat fram til ny evaluering i juni 2021.

Vi er stolte over at klyngestyringen har nådd, nær, den høyeste poengsummen ved hver evaluering, og at vi har blitt tildelt ECEI’s gullsertifisering siden 2013, noe som er et krav for å beholde en GCE status.

 

Gå tilbake til hovedmeny