Skip to the content

Et annerledes år

Kjære medlem og leser

2020 ble et omveltende og krevende år. Covid-19 pandemien ga verden helt nye utfordringer å hanskes med og endret folks liv.

Året startet som vanlig også for GCE Ocean Technology. Kalenderne var fulle av planer, prosjekter og arrangementer, og vi var på god vei med å gjennomføre dem.

30. januar erklærte WHOs generaldirektør at det nye koronavirusutbruddet var en folkehelsesituasjon av internasjonal bekymring, WHOs høyeste alarmnivå.

I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltak vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, Norges statsminister Erna Solberg, 12. mars 2020.

Mens den norske regjeringen og offentlige instanser jobbet med inngripende tiltak for å redde liv og økonomien, arbeidet vi for klyngens beste fra våre hjemmekontor. Vi digitaliserte alle våre arrangementer, prosjekter og programmer. Vi etablerte hjelpeside for å samle alle nasjonale hjelpetiltak på ett sted og mange av klyngens medlemmer bidro også i dugnaden.

Vi samlet deltakere innen- og utenfor klyngen i våre digitale rom med skreddersydde tema for å imøtekomme de presserende behovene til medlemmene våre; som å navigere seg gjennom alle de nasjonale støtte- og finansieringsordningene.

Våre medlemmer gjorde også sitt; Fieldmade, Inventas og TechnipFMC har brukt sine 3D-printere til å produsere visirer til helsesektoren. Fourphase og Havforskningsinstituttet har donert verdifullt smittevernutstyr, mens en tverrfaglig innsats mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Laerdal Medical AS, Servi AS og Edge Health Technologies resulterte i produksjonen av nødrespiratoren Laerdal Servi Ventilator.

Midt i en pandemi, var det gledelig å være vitne til teknologioverføring i praksis og se at klyngen bidro med sin kompetanse og teknologiske muskler til andre sektorer.

Deling av kunnskap og arbeidskraft

En krevende pandemi, svingende oljepriser og en ustabil verdensøkonomi gjør også at flere av selskapene i klyngen opplever store variasjoner i arbeidsbelastning over tid. Derfor inviterte vi klyngen vår til en pilot for et kompetanseknutepunkt - en felles digital plattform for å dele kompetanse gjennom ansatte på tvers av selskaper i klyngen.

Ideen om kunnskapsdelingsprosjektet er å gjøre klyngeselskaper i stand til å beholde nøkkelmedarbeidere, men dele dem med andre selskaper i perioder med lite aktivitet. Man kan også låne ansatte fra andre selskaper i perioder med høy aktivitet. Piloten er nært forestående og vi håper prosjektet vil resultere i et effektivt verktøy for klyngen vår i 2021 og fremover.

Historisk milepæl

Et av årets høydepunkter var at konsortiet vårt fikk Senter for forskningsdrevet Innovasjon (SFI) status for Smart Ocean fra Norges forskningsråd.

Dette vil være en viktig felles innovasjonsplattform for å utvikle neste generasjon havteknologi og gjøre det mulig for oss å implementere autonome løsninger og systemer i alle havnæringene.
Gjennom innovasjonsprosesser og workshop har klyngen pekt ut strategiske innovasjon- og utviklingsområder som autonomi, energitransmisjon samt deling- og sirkulærøkonomi, som en spissing og videreutvikling av våre eksisterende satsingsområder. Disse områdene er av spesiell interesse for klyngen og tegner store fremtidige markedsområder. I 2021 vil våre prosjekter og opplæringsprogrammer adressere disse områdene som store fellesområder for klyngen fremover.

Samarbeid og innovasjon

Som mange andre, har vi vært gjennom en omfattende og krevende omstilling det siste året, noe jeg mener vi har kommet styrket ut av. Vi er nå mer omstillingsdyktig enn noen gang. Men, alt vi har oppnådd i år hadde ikke vært mulig uten våre medarbeiders endringsvilje og harde arbeid fra sine respektive hjemmekontor.

Jeg vil takke dem og dere som deltok på våre aktiviteter for resultatene vi har oppnådd sammen i 2020. Jeg er dypt takknemlig for deres engasjement og fleksibilitet under særdeles vanskelige omstendigheter.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther