Skip to the content

Dette er GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology er en industridrevet klynge bestående av partnere og medlemmer fra industri, forskningsmiljøer, gründere, investorer og offentlige institusjoner.

Vi bidrar til verdiskapning gjennom klyngesamarbeid og innovasjon.

Klyngen utvikler og leverer innovativ havteknologi innenfor et bredt spekter av bruksfelt som:

  • OLJE- OG GASSPRODUKSJON UNDER VANN
  • MARIN FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON
  • MARIN MATPRODUKSJON
  • MARINE MINERALRESSURSER

 

Gå til hovedmeny