Skip to the content

Marked

For at norske energiselskaper fortsatt skal være konkurransedyktige på det globale markedet og styrke sin posisjon i den framtidige energimiksen er det essensielt for dem å tilegne seg kunnskap om nye og fremvoksende markeder.

I 2020 bidro GCE Ocean Technology til å kartlegge omstillingsevnen til olje og gass- og nye markeder for klyngen blant annet i form av 3 ulike undersøkelser utført av Opinion, Menon og Rystad Energi. Resultatene ble delt i form av flere digitale arrangementer som ble arrangert i løpet av året.

Kjennskapsundersøkelse om hydrogen

Undersøkelsen, utført av Opinion, avslørte at mer enn halve befolkningen var villige til å betal mer for null-utslipps løsninger basert på hydrogen. - Folks holdning til hydrogen har vendt betydelig i en positiv retning de siste årene, sa markedsdirektør Steffen Møller-Holst i SINTEF da han fikk presentert resultatene.

Last ned rapporten

Prosjektdeltakere: Utført av Opinion på oppdrag fra GCE Ocean Technology, H2Cluster, Arena Ocean Hyway Cluster, NCE Maritime, CleanTech, Renergy, Norsk hydrogenforum, Industrial Green Tech, Transportøkonomisk Institutt og NORCE.

Rapport om marked for marine mineraler

Rystad Energy-rapporten konkluderte med at Norge har en unik global posisjon med flere konkurransefortrinn knyttet til marine mineraler. Det forventes en ny havindustri på milliarder av dollar. Rapporten er det første forsøket på å kvantifisere det norske verdiskapingspotensialet til marint mineral og ble overlevert til olje- og energiministeren; Tina Bru, 20. november.

Last ned rapporten

Prosjektdeltakere: Utført av Rystad Energy på oppdrag fra GCE Ocean Technology, GCE NODE, GCE Blue Maritime Cluster, Norsk olje og gass (NOROG), Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM), Aker og Loke Marine Minerals.

Rapport om omstillingen i petroleumsnæringen

Rapporten viste at de norske oljeleverandørselskapene har stor tro på at omsetningen i andre næringer vil øke de neste tre til fem årene. Nær 60 prosent av selskapene forventer også en økning i deres hovedmarked, olje og gass. Den høye andelen tyder på at den såkalte «oljepakken» har hatt en gunstig effekt i form av å fremskynde investeringene på norsk sokkel. Også innen fiskeri og havbruk, marine mineraler og maritim næring forventer selskapene vekst.

Last ned rapporten

Prosjektdeltakere: Utført av Menon Economics på oppdrag fra Innovasjon Norge, Norsk Olje og Gass (NOROG), GCE Ocean Technology, GCE NODE og NCE Energy Valley.

BlueTech Cluster Alliance

GCE Ocean Technology er en av ni globale klynger som danner BlueTech Cluster Alliance. Et globalt klyngefellesskap som gjennom året har hatt månedlige møter for å drøfte samarbeidsarenaer og koble medlemmene våre med prosjekter og muligheter i de andre klyngene. Klyngemedlemmene våre har også gjennom dette fellesskapet fått mulighetene til å presentere seg på globale arenaer gjennom webserien Global Connect og i 2021 er der nye sjanser for å få presentert seg i denne webinar-serien.

Les mer om det globale klyngefellesskapet

 

Gå tilbake til hovedmeny

Fem forslag til regjeringen om eksport

Sammen med næringsklyngene i vår region og Bergen Næringsråd leverte GCE Ocean Technology i desember fem forslag til statsråd Iselin Nybø og Ine Eriksen Søreide til hvordan Norge kan øke eksporten. Rådene gjaldt Norges eksportstrategi, samhandling med eksportnæringene, offentlige anbud, forenkling av virkemiddelapparatet og eksportfinansiering.
Se våre fem forslag

Bildetekst: Næringsminister Iselin Nybø deltok også under vårt arrangement THE OCEAN DIGITAL i 2020 der hun gav en tale om hvordan implementere den norske regjeringens havstrategi etter Covid-19. Foto av Silje Katrine Robinson.